ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΑΝΟΙΞΗ ΘΕΑΤΡΟΥ»

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΕ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποσκοπεί, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 4521/18, στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας μας. Με δεδομένη τη δυναμική της τέχνης του Θεάτρου που οι πρόγονοί μας έδωσαν στον κόσμο, προχώρησε στη θεσμοθέτηση Φεστιβάλ Θεάτρου με τον τίτλο «Άνοιξη Θεάτρου» που ξεκίνησε το 2018, με σκοπό την πολιτιστική δράση και ανάπτυξη των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας, αλλά και της περιοχής στην οποία έχει την έδρα του, δημιουργώντας πυρήνα πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.